Att låna pengar – så har historien sett ut

 2020-12-01

Det finns ingen tvekan om att pengarnas värde minskar sakta men säkert hela tiden, vilket i sig också gör att synen på pengar förändras rätt rejält. För några decennier såg man på pengar på ett helt annat sätt än vad man gör idag. Många av de som bor i välfärdssamhällen och har det bra ställt tar ofta pengar för givet, det inte minst på grund av att vår livsstil idag är så annorlunda och att allt finns tillgängligt precis hela tiden. Så har det verkligen inte alltid sett ut!

 

Att pengar får ett annat värde kommer också med andra följder. Idag är det till exempel väldigt vanligt att man lånar pengar, just för att det är så billigt och lättillgängligt. Trots att man alltid lånat saker av värde på ett eller annat genom tiderna sett ser beteendet väldigt annorlunda ut idag. Men hur har det sett ut egentligen?

 

Det har inte alltid funnits pengar

Förr i tiden, och då menar vi verkligen förr i tiden, fanns det inte pengar på samma sätt som det finns idag. Däremot sysslade man trots det med olika former av långivning, fast då med skillnaden att lånen bestod av olika varor, värdesaker och föremål – dessa hade då ett visst värde, som i sin tur var det som lånet bestod av.

 

Det första, eller äldsta, exemplet på lån som har upptäckts var det som skedde under forntidens Mesopotamien, det vill säga för cirka 4000 år sen. Precis som att vi idag lånar pengar av varandra, banken eller företag så lånade man då ut spannmål och olika kreatur. Även då var det utbud och efterfrågan som styrde föremålens värde.

 

Och precis som nu för tiden krävde den som gav ut lånet att låntagaren gick in med någon slags säkerhet. Istället för att vi idag pantsätter en bil, en bostad eller går i personlig borgen för att ta ett banklån kunde säkerheten på den tiden bestå av hus, åkermarken, en arbetare eller en familjemedlem. Själva grundhandlingen har alltså i princip sett likadan ut sen dess.

 

Bankernas uppståndelse och lånets tid

Trots att systemet för att låna pengar, eller på den tiden varor, har sett likadant ut sen Mesopotamiens tid har utvecklingen när det kommer till pengar och lån varit rätt brutal. År 1656 startades Sveriges första bank. Då växte intresset för att både låna och spara pengar via banken.

 

Samtidigt kvarstod intresset av att låna på kredit, det vill säga att ta ett lån som sen skulle betalas av på ett eller annat sätt. Däremot var det inte förens på 1900-talet som det första kreditkortet kom ut. När digitaliseringen sen satte igång på riktigt ökade intresset för banker och hantering av kort online. 1999 startades den första internetbanken.

 

Så ser lån av pengar ut idag

Från att ha varit i en tidsperiod där pengar inte fanns, och där lån skedde med utlåning av varor och djur, till att ha gått till en tidsperiod där i princip allt sker online har helt enkelt inneburit en hel del förändringar. Från byteshandel till digitala lån, helt enkelt.  

 

Sen interbanken startades har utvecklingen för den digitala hanteringen av betalkort och lån bokstavligt talat rusat i höjden. Att kunna låna hemifrån, med säkra villkor och smidig hantering blev minst sagt populärt.

 

Det har i sin tur lett till att det idag finns flera olika lånetyper att ta del av. Självklart har det också påverkat låneutgivarnas villkor, räntor och avgifter. Att låna pengar har alltså aldrig varit enklare, billigare eller mer tillgängligt än vad det är idag.

Bild från: 

https://pixabay.com/sv/photos/pengar-mynt-investeringar-företag-2724241/

 

 
© Copyright 2006 - 2020 iBEE Media Solution ABLogo sidfot Koordinater.se