Några kända runristningar i Sverige

 2021-02-18
Några kända runristningar i Sverige

Runristningar och runstenar finns i praktiskt taget alla Sveriges landskap och är populära besöksmål under sommarhalvåret. Här finns lite information om några av dem och var i Sverige de är belägna.

Jämtland

I Jämtland, på Frösön, finns den runsten som blivit funnen längst norrut i landet. Det är också den enda runstenen i Jämtlands län. Just denna runsten är från 1000-talet och är uppförd över kristendomens införande i landskapet. Det här är en av de få runstenar som inte rests över någon död anförvant utan istället över en viktig händelse. Du hittar frösöstenen om du klickar på denna länk.

Medelpad

I Medelpad finns det idag fjorton runstenar bevarade, och alla finns i den östra delen av landskapet - närmast kusten. Medelpads runstenar och runinskrifter var under 2020 särskilt föremål för undersökning inom projektet Evighetsrunor där en vetenskaplig utgåva kom under 2020 där man lade fram sina teser om dessa runskrifter. Vissa av runstenarna står där de ursprungligen restes. Hos wikipedia hittar man beskrivningar på var runstenarna är resta och var man kan besöka dessa, inklusive koordinater och ort.

Hälsingland

I Hälsingland har det funnits knappt tjugo runstenar. Man finner idag två stycken resta utanför Högs kyrka, och endast två runstenar i Hälsingland står på sin ursprungliga plats - Järvsöstenen och den stora runstenen vid Hälsingtuna Kyrka. Järvsöstenen är rest nära en kyrka på en ö i sjön Ljusnan.

Gotland

Gotland är ett populärt besöksmål sommartid, och där finner man 450 runinskrifter. Man har konstaterat att det användes runor på Gotland för minst 1400 år sedan, och den yngsta runinskriften är daterad till år 1621. Den sistnämnda skrevs med rödkrita i en kyrka. Det är bara omkring 100 runinskrifter på Gotland som är från vikingatiden, de flesta är yngre och då från medeltiden. Så sent som 1988 fann man en runsten utanför Hablingbo Kyrka, och den står idag upprest inne i kyrkan. Den har samma form som de gotländska bildstenarna men ornamentiken är de typiska för runstenarna.

Om man vill se många runstenar och bildstenar samtidigt så ska man besöka bildstenshallen på Gotlands Museum i Visby där flera run- och bildstenar från Gotland finns samlade. Några finns också på Historiska Museet i Stockholm.

Skåne och Blekinge

I Skåne finns det cirka 60 runstenar från vikingatiden. De skånska runstenarna kommer främst från slutet av 900-talet och tidigt 1000-tal. De skånska runstenarna är främst resta norrut sett från Malmö och inte långt från havet mellan Simrishamn och Trelleborg. I Lund finns flera runstenar som flyttats dit och dessa har ställts runt om i staden, bland annat vid den så kallade Runstenskullen samt vid museet Kulturen.

Vid Simris kyrka står två runstenar resta bredvid varandra. Dessa stenar flyttades dit 1998 och de har stått på flera olika platser innan dess.

Det finns bara en bevarad runsten från vikingatiden i Blekinge. Den står idag ute på Sturkö. Det finns även några runstenar från tiden innan vikingatid (urnordisk tid) och en av dessa är Björketorpsstenen. Den sistnämna ingår i ett monument med tre stora stenar ställda som i en triangel.

Uppland

I Uppland finns det mer än 1300 runstenar och detta är alltså det landskap som har flest runstenar i Sverige.

I Sigtuna har arkeologer funnit mer än 100 föremål med runinskrifter, det är både föremål och benbitar med runinskrifter. I Vallentuna kommun finns 2 runstenar resta.

 

 
© Copyright 2006 - 2020 iBEE Media Solution ABLogo sidfot Koordinater.se